Top 5 best gelezen blogs op onze website in 2020

1. Niet verlengen arbeidsovereenkomst zieke werknemer: bezint eer ge begint

De nummer één blog is in 2020 8050 keer gelezen!

Van Zandvoort Legal is trots op het resultaat. Om een aantal redenen kan het financieel erg ongunstig zijn de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer niet te verlengen. Ook door de wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2020 door invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Hoe dat verder zit kun je lezen in het blog.

2. Ziek uit dienst de consequenties voor de werkgever

Dit blog is met 7712 lezers als tweede blog het best gelezen in 2020.

In dit blog vertellen wij meer over de gevolgen die jij ondervindt bij het uit dienst gaan van een zieke werknemer. Voordat we ingaan op de verschillende manieren van beëindiging van een contract van een zieke werknemer, leggen wij uit met welke gevolgen je rekening moet houden.

3. De 403 verklaring: de voor- en nadelen op een rij

Naast de twee eerdere, is dit blog met 7704 lezers op de derde plek gekomen van de best gelezen blogs.

Regelmatig wordt in concernverband een zogenoemde 403-verklaring afgegeven, ook wel aansprakelijkheidsverklaring genoemd. Niet alleen maken grote concerns (bijvoorbeeld Philips, Shell en Akzo Nobel) hier gebruik van; ook binnen kleine en middelgrote ondernemingen wordt een 403-verklaring afgegeven als bedrijfsactiviteiten vanuit verschillende vennootschappen verricht worden. Er zitten echter voor- en nadelen aan zo’n verklaring.

4. Beëindigen contract voor onbepaalde tijd per 1 januari 2020, makkelijker

Ook dit blog staat in de top 5 van best gelezen blogs. Met 4837 lezers staat deze op plaats 4.

Het gevolg van de wijzigingen in de WW-premie kan zijn dat er meer contracten voor onbepaalde tijd worden gesloten. Als werkgever betaal je immers een lage WW-premie als sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit heeft echter wel tot gevolg dat het moeilijker is om de overeenkomst met de werknemer tussentijds te beëindigen als de werknemer niet meewerkt. In juridisch jargon hangt dit nogal af van de “omstandigheden van het geval”. Lees in dit blog waarom dossieropbouw nog steeds heel belangrijk blijft.

5. De geheimhoudingsovereenkomst NDA

Als laatste in de top 5 staat met 3532 lezers de geheimhoudingsovereenkomst NDA.

De NDA, non disclosure agreement of geheimhoudingsovereenkomst, een veel gebruikte vorm van overeenkomst. In talloze rechtsverhoudingen bestaat de behoefte om informatie, van wat voor soort en van welke aard dan ook, geheim te houden. Wij als advocaten krijgen regelmatig de vraag om een NDA te beoordelen of een NDA op te stellen. Hoogste tijd dan ook om wat dieper in te gaan op de gebruiksmogelijkheden van een NDA. En hoe het jou kan helpen om vertrouwelijke informatie te beschermen.

Dit waren de 5 best gelezen blogs van 2020. Van Zandvoort Legal wil graag al haar lezers bedanken voor het lezen van de blogs het afgelopen jaar.

Wil je de blogs lezen? Klik hieronder en registreer eenmalig.

  1. https://zandvoort-legal.nl/verlengen-arbeidsovereenkomst-zieke-werknemer-bezint-eer-ge-begint/
  2. https://zandvoort-legal.nl/ziek-uit-dienst-consequenties-werkgever/
  3. https://zandvoort-legal.nl/403-verklaring-voordelen-nadelen-2/
  4. https://zandvoort-legal.nl/beeindiging-contract-voor-onbepaalde-tijd-per-1-januari-2020-makkelijker/
  5. https://zandvoort-legal.nl/de-geheimhoudingsovereenkomst-nda-deel-3/
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je platform!