daan blokland

De economie blijft krachtig groeien kopt de NOS. Aan deze groei lijkt binnenkort nog geen einde te komen. De industrie produceert meer, de export neemt toe en er is voor het eerst in lange tijd weer krapte op de arbeidsmarkt. Dit brengt met zich mee dat bedrijven op dit moment flink groeien. Deze groei kan zorgen voor een heroverweging van de door u gekozen rechtsvorm. In dit blog leg ik uit welke drie mogelijkheden er zijn bij de omzetting van eenmanszaak naar bv.

Eenmanszaak, personenvennootschap of rechtspersoon?

U bent uw onderneming gestart als eenmanszaak. Inmiddels hebt u een aantal personen in dienst en gaan de zaken voorspoedig. Op dit moment is het het overwegen waard om van uw onderneming een rechtspersoon te maken. De belangrijkste aspecten voor de keuze van een juiste rechtsvorm zijn de juridische en de fiscale aspecten. Daarnaast zijn er verschillende wettelijke oprichtingsvereisten. Ik leg hieronder de verschillen tussen de eenmanszaak en de BV uit.

Oprichting

Aan de oprichting van de eenmanszaak zijn geen oprichtingseisen verbonden, aan de BV wel. In het Handelsregister schrijft u de BV met notariële akte en statuten in. Een eenmanszaak is in dat opzicht een fractie goedkoper dan een BV. Maar een BV is een rechtspersoon, een op zichzelf staande entiteit. Dit brengt met zich mee dat u onder andere de continuïteit van de onderneming beter kunt waarborgen. En dat er een afgescheiden vermogen ontstaat, wat schuldeisers verhaal biedt. Privé en zakelijk zijn gescheiden.

Aansprakelijkheid

De bestuurders van een eenmanszaak zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de zaak. Dit betekent dat eventuele schuldeisers uw privévermogen voor schulden van de eenmanszaak kunnen aanspreken. Bij de bestuurders van een BV is dit niet het geval. De bescherming van de  bestuurders van een BV is dus beter. Slechts in bepaalde gevallen (wanbeleid, onrechtmatige daad of onbehoorlijk bestuur) kan uw privévermogen worden aangesproken. De beschermde positie van de bestuurders maakt de BV dus een aantrekkelijke keus!!!

Vertegenwoordiging

Binnen de eenmanszaak is de oprichter bevoegd om te handelen namens de eenmanszaak. Bij de BV geldt in beginsel hetzelfde principe voor de bestuurders om de BV te vertegenwoordigen. Zowel bij de eenmanszaak als bij de BV kunnen in een overeenkomst en in de statuten afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid. De BV kent daarbij de mogelijkheid van de tweehandtekeningenclausule. Hiermee spreekt u af dat er altijd twee bestuurders een handtekening moeten hebben gezet voor akkoord van een bepaald besluit. Let wel, wilt u dit naar buiten laten werken, dan is inschrijving in het Handelsregister vereist.

Structuur

De eenmanszaak kent geen orgaanstructuur, de BV daarentegen wel, namelijk een duale structuur. Dit betekent dat er een bestuur is en een algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: ava). Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken binnen de BV. De ava heeft de bevoegdheid om de bestuurders te benoemen. Eenmaal per jaar is het bestuur verplicht verantwoording aan de ava af te leggen. In veel gevallen is het bestuur gelijk aan de aandeelhouders. De aandeelhouders kiezen in dat geval zichzelf als bestuurders. De duale structuur binnen een BV kan interessant zijn, omdat er dan sprake is van een formele scheiding tussen de eigenaren van de vennootschap en het bestuur van de vennootschap. Daardoor is het belang van de BV beter gewaarborgd en is er sprake van een betere controle binnen de organisatie.

Fiscaal

De eenmanszaak heeft te maken met inkomstenbelasting, de BV met vennootschaps- en dividendbelasting. De tarieven voor de BV zijn een stuk lager en wellicht interessanter.

Omzetting eenmanszaak naar een BV

Wanneer u van plan bent om uw eenmanszaak of vof om te zetten in een BV is dat op drie manieren mogelijk.

  1. U kunt alle activa en passiva van de eenmanszaak verkopen aan de opgerichte BV. U betaalt in dit geval inkomstenbelasting over uw stille- en fiscale reserves.
  2. U kunt ook een zogeheten ruisende inbreng doen. Het grote verschil met optie 1 is dat dit met terugwerkende kracht kan worden gerealiseerd. U omzeilt de inkomstenbelasting, maar u betaalt een hoger afschrijvingspotentieel. Dit moet wel gebeuren door een notariële akte en een controle van de accountant. De optie is hierdoor wat duurder.
  3. U brengt uw eenmanszaak geruisloos in, in de BV. U gaat dan door met de balans van de eenmanszaak die op 1 januari dit jaar is gepresenteerd. Deze optie wordt vaak gekozen bij lang bestaande eenmanszaken. Zij hebben doorgaans meer waarde en/of fiscale reserves.

Conclusie

Wanneer uw bedrijf groeit is het voor u het heroverwegen waard of de door u gekozen rechtsvorm nog bij uw onderneming past. Heeft u hulp hierbij nodig dan staan wij voor u klaar.  Ook is het inschakelen van een accountant of fiscalist te overwegen.

Hulp nodig?

Twijfelt u over uw rechtsvorm of een andere juridische overeenkomst? Mailt u die gerust naar info@zandvoort-legal.nl en een advocaat/jurist van ons zal u feed back geven.

Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!