Heb jij werknemers die deze zomer vakantie op willen nemen? Lees dan eerst ons blog!

In deze blog geef ik antwoord op veel voorkomende vragen omtrent vakantie. Juist nu is het belangrijk om een aantal zaken omtrent vakantie goed te regelen.

  1. Mag je als werkgever controleren of een werknemer zijn vakantie doorbrengt in een gebied waar code oranje of code rood geldt?

Het antwoord op deze vraag is dat je het niet kunt verbieden. De activiteiten die een werknemer in zijn vrije tijd onderneemt zijn namelijk privé. Uiteraard kun je je medewerkers wel kenbaar maken dat het reizen naar een gebied waar code oranje of rood geldt sterk wordt afgeraden. Dit hoort immers bij het zorgdragen voor een gezonde en veilige werkplek. Het is verstandig om je medewerkers hierbij op de hoogte te stellen van de consequenties wanneer zij dit toch doen. Denk hierbij aan het risico dat zij lopen op thuisquarantaine zonder loondoorbetaling. Indien een werknemer zelf het risico neemt om naar een oranje gebied af te reizen, draagt hij ook het risico voor de quarantaine.

Wanneer een werknemer zelf informatie verstrekt over zijn bestemming, dan mag je het hier wel met de werknemer over hebben. Ook hierbij is het verstandig om dit af te raden. Let wel op: je mag de werknemer niets verbieden. 

  1. Kan een werknemer terugkomen op zijn genomen vakantie, omdat hij niet meer op vakantie kan of wil?

In beginsel staat vakantieverlof vast: afspraak is afspraak. Als werkgever mag je je niet bezighouden met wat een werknemer in zijn of haar vakantie allemaal gaat doen. Als een vlucht geannuleerd is wegens corona of een gebied is veranderd in code oranje of code rood, dan is dat niet automatisch een reden voor de werknemer om terug te komen op haar/zijn verlof. Als er voldoende werk voor handen is, dan is het de vraag of je als werkgever moeilijk zou moeten doen over het intrekken van de vakantie. In onderling overleg kunnen jullie dan wellicht tot een oplossing komen.

Is er echter geen werk voor de werknemer beschikbaar omdat je er sterk op had gerekend dat hij of zij op vakantie zou zijn?

Dan hoef je het opgenomen verlof niet in te trekken. Indien er wel werk beschikbaar is voor de werknemer, hoef je het verlof natuurlijk ook niet in te trekken. Echter, het is dan wel gebruikelijk dat de werknemer het verlof toch kan intrekken.

Omgekeerd mag een werkgever een vakantieaanvraag natuurlijk ook niet zomaar intrekken. Dit kan slechts wanneer er zwaarwegende redenen zijn. Denk hierbij aan veel plotselinge spoedopdrachten, zieke werknemers etc. Het is dan wel aan jou als werkgever om de annuleringskosten te vergoeden en een vergelijkbaar alternatief te bieden.

Wat verder van belang is, is dat je als werkgever er rekening mee dient te houden dat als een werknemer een vakantie aanvraag indient, de werkgever binnen twee weken moet reageren. Doe je dat niet, dan staat de vakantie vast. Vanzelfsprekend heb je als werkgever dan nog steeds de mogelijkheid om bij zwaarwegende bedrijfsbelangen de vakantie in te trekken. 

  1. Kan een zieke werknemer met vakantie gaan?

Van belang hierbij is de invloed die de vakantie op de zieke werknemer heeft. Wanneer de vakantie het herstel belemmert, dan mag de werkgever de vakantieaanvraag weigeren. Een en ander natuurlijk wel in overleg met de bedrijfsarts. Als werkgever kan je namelijk zelf niet beoordelen wat goed en wat slecht is voor het herstel. Wanneer de bedrijfsarts stelt dat de vakantie het herstel van de werknemer ten goede komt, dan wordt van jou als werkgever verwacht dat je dat stimuleert en in de re-integratie aan de orde brengt.

  1. Mag je een werknemer verplichten vakantie op te nemen indien er onvoldoende werk is?

Je mag als werkgever niet verplichten dat een werknemer vakantie opneemt omdat er onvoldoende werk voorhanden is. Wel kan je natuurlijk altijd in overleg treden met je werknemers over het opnemen van vakantie en/of het opnemen van vakantiedagen stimuleren. Geef dan bijvoorbeeld aan dat het vakantieverlof wordt gewaardeerd omdat de hoeveelheid werk afneemt.

  1. Mag een werkgever afwijken van de wettelijke regel dat wettelijke vakantiedagen vervallen na 6 maanden?

Je mag afwijken van de wettelijke regel dat wettelijke vakantiedagen (link naar ons blog) vervallen na 6 maanden, mits je hierbij nooit ten nadele van werknemer van een wettelijke regeling afwijkt. Je kan wel onderling afspreken dat vakantiedagen langer geldig blijven.

Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na 5 jaar. Ook hierbij geldt dat je nooit ten nadele van de werknemer van deze wettelijke regeling mag afwijken. De 5 jaar termijn begint te lopen aan het einde van het jaar waarin deze vakantiedagen zijn opgebouwd. De vakantiedagen kunnen wel langer geldig blijven.

  1. Moet de werknemer een minimum aantal vakantiedagen opnemen?

Nee, dit hoeft niet. Het is aan de werknemer wanneer en hoeveel vakantiedagen hij of zij wil opnemen. Als werkgever moet je je medewerkers in staat stellen om vakantie op te nemen, maar niet dat je je medewerkers verplicht om vakantie op te nemen. Als werkgever kan je wel collectieve vakantiedagen vaststellen. De werknemer is dan wel verplicht om die dagen vakantie op te nemen.

  1. Hoe zit het met het verval van de wettelijke vakantiedagen in coronatijd?

Op 1 juli 2021 vervallen de wettelijke vakantiedagen. Normaliter hebben de meeste werknemers hun wettelijke vakantiedagen dan wel opgemaakt. Echter, nu veel mensen vanwege de coronamaatregelen niet konden werken of thuis konden werken, zijn deze vakantiedagen blijven staan. Je werknemers moeten tijdig geïnformeerd worden over het verval van de wettelijke vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen. Wanneer hieraan niet is voldaan, blijven de niet opgenomen vakantiedagen gewoon staan en vervallen deze niet. Je kunt je werknemers ook aanbieden om de vervaltermijn van de vakantiedagen te verlengen naar bijvoorbeeld het einde van 2021. Ten slotte geldt voor werknemers die vanwege drukte op de werkvloer geen vakantie op hebben kunnen nemen, voor de niet -genoten wettelijke vakantiedagen uit 2020 een verjaringstermijn van vijf jaar krijgen.

Let wel op: wettelijke vakantiedagen mag je niet afkopen! Dit is slechts anders bij einde van het dienstverband.

Een tip die wij jullie willen meegeven:

Ga vooral tijdig met je werknemers in gesprek over de vakantie. Doe alvast een aankondiging over welke vakantieaanvragen aankomende zomer wel en niet zullen worden gehonoreerd. Zo kan je wellicht een beleid opstellen omtrent vakantiedagen en corona en deze doorsturen aan je medewerkers. Zo voorkom je chaos en weten werknemers waar zij aan toe zijn. En last but not least: vergeet vooral niet om als werkgever ook je rust te nemen en te genieten van het zonnetje!

Heb je een vraag over dit onderwerp die ik in dit blog niet heb beantwoord? Schroom niet om met mij contact op te nemen via 0412-649109 of eking@zandvoort-legal.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!