Er gaan geluiden op dat de robot de advocatuur gaat vervangen. Volgens JanHein Strop Legal Dutch is het zo dat Legal Tech zorgt voor grotere transparantie en lagere tarieven in de advocatuur

Alhoewel vele zoekprocessen geautomatiseerd zullen worden zal toch altijd de advocaat als mens de uiteindelijke analyse moeten verrichten en strategisch de juiste keuzes dienen te maken. Een robot die rekening houdt met emoties zal niet snel ontwikkeld kunnen worden.

Niet de robot is mijns inziens een bedreiging van het bestaan van de advocatuur doch eerder het imago van de advocatuur in het algemeen. De advocaat wordt door het MKB veelal pas ingeschakeld als een conflict zich aandient en de ondernemer zelf geen uitweg meer ziet. Vanwege de hoge tarieven zullen ondernemers vaak pas laat een advocaat inschakelen of zoeken naar goedkopere alternatieven zoals bijvoorbeeld rechtsbijstandverzekeraars, accountants met legal services, deurwaarders, incassobureaus of andere bureaus met juridische diensten.

“Niet de robot is mijns inziens een bedreiging van het bestaan van de advocatuur doch eerder het imago van de advocatuur”

Hoe kunnen advocaten zich staande houden in een markt die gekenmerkt wordt door opdrachtgevers die in het huidige economische klimaat besparen op hun uitgaven aan zakelijke dienstverlening? Wil de advocaat de huidige marktontwikkeling het hoofd bieden dan ontkomt deze er niet aan om de kosten van zijn organisatie zo laag mogelijk te houden en de klant te laten zien wat de toegevoegde waarde is van de advocaat en uiteindelijk ook de meerwaarde om toch een advocaat te verkiezen boven een andere  “goedkopere “ juridische dienstverlener.

Het beste jongetje van de klas

Advocaten beweren veelal dat zij het zogenaamde  “beste jongetje van de klas” zijn. Is dat zo? Zo ja, heeft een klant dan altijd het beste jongetje van de klas nodig of is dat in het algemeen niet de belangrijkste kwaliteit die een klant in een rechtsbijstandverlener zoekt.

Het moge voor zich spreken dat een zogenaamde huis – tuin- en keuken kwestie veelal geen superspecialist tegen een hoog tarief rechtvaardigt, maar toch kan het zo zijn dat een kwestie die zich leent voor een redelijk eenvoudige behandeling toch grote financiële en/of emotionele schade kan berokkenen.robot

Advocaten dienen de ondernemer te doen laten inzien, dat deze niet moet wachten met het inschakelen van een advocaat op het moment dat een conflict zich aandient, maar veel eerder, zodat een conflict kan worden voorkomen. Een ondernemer zit niet op conflicten en juridisch procedures te wachten doch wil begeleid worden in het beheersbaar maken van deze risico’s  en daar is de advocaat met zijn vaak jarenlange ervaring in het voeren van gerechtelijke procedures en zijn analytisch en strategisch denkvermogen de aangewezen professional voor.

Ik pleit ervoor dat een advocaat zich meer zal moeten presenteren als een trusted advisor die de ondernemer niet alleen adviseert en begeleidt in het voorkomen van problemen maar ook als vertrouwenspersoon om gezamenlijk met de ondernemer de onderneming naar een hoger of kwalitatief goed niveau te begeleiden. Komt het uiteindelijk toch tot een gerechtelijke procedure dan is veelal het dossier op de juiste wijze tot stand gekomen en zal de ondernemer niet vaak voor onaangename verassingen komen te staan, omdat gedane onjuiste zaken geen keer hebben.

Trusted advisor

Indien advocaten de ondernemer van a tot z vertegenwoordigen tegen een vast acceptabel tarief per maand, bouwt de advocaat met zijn klant aan een structurele relatie. De advocaat wordt op deze manier een vaste partner van zijn klant die niet door de klant als een noodzakelijk kwaad wordt ervaren als een ondernemer een conflict heeft, geen kant meer op kan en geconfronteerd wordt met tijdrovende en dure gerechtelijke procedures.

De advocaat als trusted advisor zal zich dienen te ontwikkelen als een empathisch persoon waarbij niet altijd alleen de juridische insteek de beste oplossing is. Niet het denken in standpunten doch in belangen van diverse partijen zal uiteindelijk leiden tot de beste en goedkoopste oplossing. Indien advocaten zich realiseren dat het uurtje factuurtje niet meer van deze tijd is en het in stand houden van een probleem door eindeloos procederen niet vaak in het belang is van de klant, zal de klant vanzelf weer gaan kiezen voor de advocaat, die uiteindelijk niet zijn factuur centraal stelt doch maar het belang van de klant om zo goedkoop en adequaat mogelijk problemen te voorkomen dan wel op te lossen.

Van belang is tevens dat juristen en/of advocaten multidisciplinair kunnen denken en daar waar nodig niet schromen om andere professionals in te schakelen indien nodig. Zo bieden zij meerwaarde.

Lees ook: Delven advocaten het onderspit in de veranderende wereld?

Bennie van Zandvoort

16 maart 2016

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!