Langdurige arbeidsongeschiktheid

 Let op de termijn!

Als eerste moet de arbeidsovereenkomst na twee jaar geëindigd zijn vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast moet de werknemer bij het einde van het dienstverband nog ziek zijn en heb je een transitievergoeding betaald. Vraag je op of na 1 oktober 2020 de compensatie aan, dan ben je te laat en krijg je geen compensatie voor de eerder betaalde transitievergoeding.

Stel dat je een werknemer hebt die in aanmerking is gekomen voor een vervroegde IVA-uitkering, dan kun je ook in dit geval een compensatie aanvragen bij UWV als is voldaan aan de voorwaarden.

Hoogte transitievergoeding

Regelmatig komt het voor dat een werkgever een loonsanctie opgelegd krijgt, wat is in dat geval de hoogte van de transitievergoeding en de compensatie?

De opgebouwde transitievergoeding over de periode van de verlengde loondoorbetalingsverplichting (loonsanctie) vergoedt het UWV niet. Hierover krijg je dus geen compensatie.

Als sprake is van een slapend dienstverband en werknemer dient bij jou een verzoek in voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, hoeft de vergoeding niet meer te bedragen dan de dag na die waarop jij de arbeidsovereenkomst zou kunnen beëindigen (dus na twee jaar ziekte van de werknemer).

Werkgever en werknemer kunnen daarnaast ook een lagere vergoeding dan de wettelijke transitievergoeding overeenkomen in een vaststellingsovereenkomst. Het UWV compenseert in dat geval niet meer dan dat werkgever en werknemer hebben afgesproken.

Het UWV beperkt de compensatie tot het bedrag dat berekend is tot het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar eindigt.

Tips & Tricks

Mijn collega Daan Blokland heeft eerder een blog geschreven over de compensatieregeling transitievergoeding. Voor de tips en tricks verwijs ik naar de volgende link: https://zandvoort-legal.nl/tips-tricks-compensatie-transitievergoeding/

Aanvraag compensatie

Voor de zogenoemde ‘nieuwe gevallen’ (het ontslaan van een langdurig zieke werknemer na 1 april 2020), moet je binnen zes maanden na het betalen van de transitievergoeding een verzoek doen bij UWV.

Tip: agendeer de termijn of vraag direct na uitbetaling van de transitievergoeding compensatie aan, zo vergeet je het niet.

Wij helpen je graag bij de beoordeling en aanvraag van de compensatie. Je kunt contact opnemen met ons via: 0412-649109 of info@zandvoort-legal.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!