Zelf een advocaat kiezen

Vrij advocaatkeuze betekent dat indien je rechtsbijstand verzekerd bent en het tot een administratieve of gerechtelijke procedure komt je niet verplicht bent om voor de juristen van jouw rechtsbijstandsverzekeraar te kiezen.

Ook is het mogelijk om voordat er sprake is van een procedure, gebruik te maken van het recht op vrije advocaatkeuze.
Je mag in dat geval zelf een advocaat kiezen die niet bij de rechtsbijstandsverzekeraar werkzaam is.

In de Europese regelgeving is de vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandsverzekering vastgelegd.

Hoe het eerst geregeld was:

Al in 2013 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat rechtsbijstandsverzekeraars hun verzekerden in iedere gerechtelijke procedure een vrije advocaatkeuze moeten bieden.

De Hoge Raad heeft de vrije advocaatkeuze vervolgens in 2014 bevestigd. De Hoge Raad oordeelde dat het recht op vrije advocaatkeuze niet afhankelijk mag zijn van het besluit van de rechtsbijstandsverzekeraar. Een externe rechtshulpverlener moet de zaak behandelen. Hierin zag de vrije advocaatkeuze nog enkel op procedures.

Vanaf nu heb je recht op een externe rechtshulpverlener zonder dat dit nadelige gevolgen voor jou heeft.
Deze uitspraken hebben er destijds voor gezorgd dat rechtsbijstandsverzekeraars het maximaal verzekerd bedrag voor externe advocaatkosten hebben verlaagd. Ook zie je vaak in polissen terugkomen dat verzekerde een eigen risico moet betalen indien een beroep wordt gedaan op een externe advocaat.

In 2016 werd de vrije advocaatkeuze verder verruimd. Het Europese Hof van Justitie heeft toen bepaald dat ook ontslagprocedures bij UWV en bezwaarprocedures in het bestuursrecht onder de vrije advocaatkeuze vallen. De rechtsbijstandsverzekeraars vergoeden vaak onbeperkt de interne juristen. Hierdoor maken ze het zo onaantrekkelijk mogelijk om gebruik te maken van het recht op vrije advocaatkeuze.

Wat is er nu veranderd?

In deze recente zaak (14 mei 2020) werd, kort samengevat, de vraag voorgelegd of op een bemiddelingsprocedure (gerechtelijk of buitengerechtelijk) het recht van vrije advocaatkeuze ook van toepassing is.

Bijstand van een advocaat in de fase voorafgaand aan een procedure is zeker zo belangrijk, ook dit is nu mogelijk.
Het Europese Hof van Justitie antwoordde hierop bevestigend. Vóór deze uitspraak gold de vrije advocaatkeuze alleen voor administratieve of gerechtelijke procedure. Met deze uitspraak wordt het mogelijk gemaakt om al voordat sprake is van een procedure, gebruik te maken van het recht op vrije advocaatkeuze. Het Hof oordeelde dat de bijstand van een advocaat in de fase die voorafgaat aan een procedure zelfs nog belangrijk kan zijn dan de bijstand tijdens een procedure.

De conclusie van deze uitspraak is dan ook dat vrije advocaatkeuze ook van toepassing is op een procedure voor een gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan zijn. Je kunt vanaf nu dus bijna altijd aanspraak maken op een externe advocaat. Daarbij dien je er natuurlijk wel rekening mee te houden dat de rechtsbijstandsverzekeraars hun polisvoorwaarden aanpassen. Dit mag echter niet zover gaan dat het recht op vrije advocaatkeuze in het gedrang komt.

Hoe zit het in jouw situatie?

Heb je een rechtsbijstandsverzekering en wil je toch liever bijstand van een advocaat? Leg je geschil dan aan ons voor. Wij bekijken dan samen met jou of het geschil onder de polis valt. Het kan namelijk zo zijn dat je een rechtsbijstandsverzekering voor jouw organisatie hebt, maar geen dekking hebt voor alle geschillen. Als blijkt dat het geschil onder de rechtsbijstandsverzekering valt en geoordeeld kan worden dat je aanspraak kan maken op de vrije advocaatkeuze, helpen wij je met de aanmelding bij de rechtsbijstandsverzekeraar.

Ook als je al een geschil bij de rechtsbijstandsverzekeraar hebt lopen en je wilt graag gebruik maken van de vrije advocaatkeuze, kun je bij ons terecht.

Neem dan contact met ons op, bel mij 0412-649109 of mail naar elucius@zandvoort-legal.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!