Wat was er aan de hand?

Een werkgever heeft zijn werknemer op staande voet ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan diefstal/verduistering. Hij had fors meer privékilometers gereden dan contractueel toegestaan. In de leaseregeling stond echter vermeld dat bij overschrijding van het maximaal toegestane aantal kilometers, de werknemer de meerdere kilometers moet betalen.

Bij twijfel, raadpleeg altijd een advocaat of jurist.

De werknemer verzoekt de kantonrechter vervolgens het ontslag te vernietigen. Omdat de werkgever uiteindelijk wel aanvoelt dat het ontslag op staande voet geen stand houdt, trekt hij het ontslag weer in. De werknemer berust vervolgens in die intrekking maar vordert wel schadevergoeding van de werkgever.

De kantonrechter wil daar niet aan maar het gerechtshof wel. Omdat er geen dringende reden bestond voor het ontslag op staande voet heeft de werkgever niet gehandeld zoals je van een goede werkgever mag verwachten. Omdat werknemer geen materiële schade heeft geleden, wordt die vordering afgewezen. Door de onterechte beschuldiging van diefstal is de werknemer echter wel aangetast in zijn eer en goede naam. Hierdoor wijst het hof een immateriële schadevergoeding van € 5.000,00 toe.

Geen dringende reden; daardoor immateriële schadevergoeding voor werknemer!

Dus…

Werkgever heeft niets bereikt met het ontslag op staande voet. Het ontslag trok hij in en  de werknemer accepteerde dit. Hierdoor duurt zijn arbeidsovereenkomst voort. Werkgever moest daar bovenop een fors bedrag aan schadevergoeding betalen.

Hiermee is de kans dat je als werkgever onterecht iemand ontslaat op staande voet en zonder kleerscheuren doorkomt, weer een stuk kleiner geworden.

Ons advies

Waar ik je dan ook weer wat dringender dan voorheen op wil wijzen: ga niet over tot ontslag op staande voet, tenzij je zeker weet dat het voor de rechter overeind blijft. Bij twijfel raadpleeg altijd een advocaat of jurist.  Je weet me te vinden.

Loe van Erp: bel 0412-649109 of lvanerp@zandvoort-legal.nl.

Meer weten over ontslag op staande voet? Kijk dan eens op onze website naar dit blog of dit artikel.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!