Mondkapjesplicht

Op 5 november 2021 heeft de rechtbank Noord-Holland zich uitgelaten over de mondkapjesplicht op het werk. Mag je als werkgever verplichten dat de werknemer een mondkapje draagt bij het uitvoeren van de werkzaamheden? De rechter oordeelde in deze zaak van wel. Het stelselmatig weigeren om een mondkapje te dragen in een werkomgeving waarin een mondkapjesplicht redelijk is, kan leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Doordat de werknemer niet aan redelijke en noodzakelijke verzoeken van de werkgever voldoet, heeft de werknemer verwijtbaar gehandeld.

Instructiebevoegdheid

Artikel 7:660 BW geeft jou als werkgever een zogenaamde ‘instructiebevoegdheid’. Dit houdt in dat je instructies mag geven over hoe de werknemer zijn werk moet uitvoeren, maar ook over ‘de goede orde in de onderneming’. Ook heb je als werkgever de wettelijke verplichting om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel. Het dragen van een mondkapje valt binnen de instructiebevoegdheid van de werkgever. Als werkgever heb je dus het recht om een mondkapje te verplichten op de werkvloer. Doet de werknemer dit niet en geeft de werknemer geen gehoor aan waarschuwingen? Dan kan de rechter onder omstandigheden de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens verwijtbaar handelen door de werknemer.

Let wel op: de verplichting om een mondkapje te dragen moet wel binnen de redelijke instructiebevoegdheid van de werkgever vallen. Wordt gewerkt op een plek waar een wettelijke mondkapjesplicht geldt, dan kan de werkgever verlangen dat werknemers een mondkapje dragen. Wordt gewerkt op een plek waar werknemers kunnen worden blootgesteld aan corona, dan is dat ook het geval.

Redelijkheid

Wordt niet gewerkt in één van bovengenoemde situaties en kunnen werknemers voldoende afstand houden, dan zal een mondkapjesplicht op de werkvloer niet redelijk zijn. Lukt het afstand houden niet, dan kan de werkgever eerst minder ingrijpende maatregelen treffen, zoals het aangeven van looproutes en het plaatsen van plexischermen. Helpt dit ook niet, dan kan de werkgever een mondkapjesplicht instellen, maar bij voorkeur op zo min mogelijk plekken.

Maak beleid

Wanneer je als werkgever een mondkapjesplicht in wil stellen, zorg er dan voor dat er een duidelijk beleid is waaruit iedereen kan opmaken dat er een dergelijke plicht geldt. Relevant daarbij zijn zowel de richtlijnen die van overheidswege zijn opgesteld als de richtlijnen van je onderneming zelf.

Twijfel je hoe het bij jou op de werkvloer zit met betrekking tot het instellen van een mondkapjesplicht of wil je hierover een beleid maken? Schroom niet op contact op te nemen! Bel of mail ons gerust om je situatie aan ons voor te leggen via 0412-649109 of info@zandvoort-legal.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!