Hoe zit het nu?

Op dit moment zijn het vaak de belastingdienst en de banken die met het over grote deel van het vermogen van het faillissement de deur uit lopen. Kleinere spelers zoals het mkb zien vaak niets meer van hun openstaande vordering terug.

De WHOA wil hier verandering in brengen.

Dit door voorafgaand aan het faillissement al betalingsafspraken te maken. Hierdoor moet een schuldenaar een groter deel van de schulden kunnen aflossen. De huidige faillissementswet biedt de mogelijkheid om tijdens het faillissement over te gaan tot een onderhandsakkoord met de schuldeiser. Alleen is dit vaak pas aan het einde van het faillissement. Op dat moment is er nog maar een klein bedrag over om te verdelen over de schuldeisers.

De WHOA moet het mogelijk gaan maken om een dergelijk akkoord ook buiten faillissement aan te bieden.

In dit blog leg ik uit wat de mogelijkheden van deze wet zijn voor jou als je onderneming in zwaar weer terecht komt!

Surseance van betaling

Allereerst wil ik stil staan bij de huidige faillissementswet. Deze biedt de mogelijkheid om surseance van betaling aan te vragen. Dit kan de schuldenaar doen indien hij voorziet zijn opeisbare schulden niet meer te kunnen voldoen. In de praktijk zien we dat dit vaak een voorstadium is van een faillissement, terwijl dit stadium bedoeld is om te onderhandelen met de schuldeisers. Tijdens een surseance van betaling kunnen de schulden van de schuldenaar tijdelijk opschorten. Zo krijgt de schuldenaar de mogelijkheid om met zijn schuldeisers een akkoord te sluiten over de verdere afwikkeling van de betaling van zijn schulden.

Als schuldenaar blijf je baas over je onderneming.

In Nederland leiden de meeste surseance van betaling tot een faillissement. Dit komt doordat je de schuldeisers bij een dergelijk akkoord niet kan dwingen om mee te werken. Veel schuldeisers werken dan ook niet mee, waardoor de onderneming vaak alsnog failliet gaat.

Het dwangakkoord

Een van de belangrijkste wijzigingen in de WHOA is dat de optie er komt om, nog voor het faillissement is uitgesproken, schuldeisers te dwingen mee te werken aan een onderhands akkoord. Daarom noemen we dit ook wel het dwangakkoord.

Het helpen van bijna failliete ondernemingen

Het doel van de wet is om op deze manier de belangen van werknemers, schuldeisers en de continuïteit van de onderneming zelf te behartigen. Het helpt bijna failliete ondernemingen te herstructureren. Ten tijde van faillissement blijft er namelijk niet veel over voor de reguliere schuldeisers.

De klassenindeling

Om tot een dwangakkoord te kunnen komen zul je de schuldeisers in klassen moeten indelen. Het is de bedoeling dat je de schuldeisers indeelt naar gelijke positie. Je kunt dan denken aan de bank en de belastingdienst die tot één klasse behoren. Daarnaast kun je denken aan concurrerende schuldeisers. Hiermee bedoel ik de alledaagse schuldeisers zoals bijvoorbeeld openstaande facturen van leveranciers.

De klassen indeling is van belang omdat het stemmen over een akkoord geschiedt per klasse. Je kan een klasse aan het akkoord verbinden zodra een meerderheid van 2/3 van de schuldeisers in bedrag vóór heeft gestemd. De overige 1/3 kan, nadat de rechter het akkoord heeft gehomologeerd (lees: goedgekeurd), gebonden worden aan het akkoord. Het akkoord zal gelden per klasse.

Doel van de WHOA is het voorkomen van een faillissement.

Het voordeel van een dergelijk systeem is dat je de klassen zo kan indelen dat 2/3 instemt met het akkoord.

Procedure/werkwijze

De WHOA gaat twee procedures aanbieden waarin een onderhands akkoord tot stand kan komen.

  • Een besloten akkoordprocedure buiten faillissement  → besloten omdat surseance niet openbaar wordt gemaakt.
  • Een openbare akkoordprocedure buiten faillissement → de akkoord procedure is openbaar en gepubliceerd in het insolventieregister.

Om gebruik te kunnen maken van de WHOA moet je voldoen aan het volgende:

  • Het moet duidelijk zijn dat de schuldenaar in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent zal raken. Kort gezegd de schuldenaar kan zijn facturen niet meer betalen.

Start van procedure

De schuldenaar kan een procedure starten op eigen initiatief. De schuldenaar zal op dat moment zelf de mogelijkheden naar een akkoord moeten aftasten. Hij kan ervoor kiezen om zichzelf te laten begeleiden door een herstructureringsdeskundige of een observator. Beide houden toezicht op de totstandkoming van een akkoord. En zij zijn onafhankelijk en houden daarom rekening met alle betrokken belangen.

Overigens is het ook mogelijk dat de schuldeisers, de aandeelhouders of de ondernemingsraad een akkoordprocedure starten. In dat geval kunnen zij bij de rechtbank een verzoek doen tot het opstarten van een akkoordprocedure. De rechter zal op dat moment een herstructureringsdeskundige benoemen.

Schuldenaar blijft beschikkingsbevoegd

Wat verder afwijkend is aan dit traject is dat de schuldenaar de baas blijft over de onderneming. Bij faillissement is het zo dat de schuldenaar niet meer namens de onderneming mag en kan handelen. Dit is op dat moment de taak van de curator. Bij het sluiten van een onderhandsakkoord blijft de schuldenaar zogenoemd beschikkingsbevoegd.

Inhoud akkoord

Met het sluiten van een onderhandsakkoord kun je bepaalde rechten van schuldeisers beperken. Er kan bijvoorbeeld een gedeelte van een vordering worden kwijtgescholden of er kan een uitstel van betaling volgen. Verder kun je bepaalde overeenkomsten eenzijdig wijzigen of beëindigen. Denk bijvoorbeeld aan de huurovereenkomst voor het bedrijfspand. Een belangrijke uitzondering op het wijzigen van overeenkomsten is de arbeidsovereenkomst, deze kun je niet wijzigen.

Met behulp van het wijzigen van contracten voorkomt de schuldenaar dat de schuldeisers hem eindeloos blijven achtervolgen. Het doel van de faillissementswet is dat er uiteindelijk ook een einde aan de situatie komt.

Schuldeisers kunnen gedwongen worden mee te werken aan een onderhands akkoord.

Tot slot; ingrijpende wijziging

De WHOA gaat een ingrijpende wijziging van de faillissementswet met zich mee brengen. De WHOA maakt het mogelijk om al in een stadium voorafgaand aan een faillissement te onderhandelen met schuldeisers. Op deze manier kun je afspraken met de schuldeisers maken en kan de onderneming voort blijven bestaan. Het voordeel van een dergelijke regeling is dat de schuldenaar een groter gedeelte van de schulden kan afbetalen, dan wanneer er sprake zou zijn van een faillissement. Daarnaast is de procedure in een redelijke korte termijn te doorlopen.

Wil jij meer weten over de WHOA of over de faillissementswet neem dan contact met ons team op 0412-649109 of info@zandvoort-legal.nl.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!