Het is 1 juli! En dat betekent dat er wetswijzigingen zijn doorgevoerd. Wat moet je onder meer weten?

• Regels vaste arbeidsomvang oproepkrachten zijn aangescherpt
• NOW is met 3 maanden verlengd
• Minimumlonen zijn gestegen
• Let op! De wettelijke vakantiedagen zijn vervallen (mits anders geregeld)

Aanscherping regels vaste arbeidsomvang oproepkrachten

nulurencontractWerk jij veel met oproepkrachten? Let dan op want per 1 juli 2021 geldt dat de vaste arbeidsomvang bij oproepkrachten uiterlijk na veertien maanden dienstverband (dus op de 1e dag van de 15e maand) moet ingaan.
Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om een oproepkracht die langer dan twaalf maanden bij je heeft gewerkt, bij verlening van het contract een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Deze arbeidsomvang moet gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren dat de oproepkracht in de twaalf maanden daarvoor heeft gewerkt.

Herstelpakket verlengd, TVL telt niet mee als omzet in NOW 3 en 4

Het kabinet is van plan om het steun- en herstelpakket met drie maanden te verlengen, tot en met 30 september 2021.
Dit houdt in dat werkgevers ook in het derde kwartaal van 2021 een beroep kunnen (blijven) doen op de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten. De NOW 4 zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021.
Veel ondernemers vonden het onrechtvaardig dat de ontvangen tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) bij de vaststelling van de NOW-subsidie meetelt als ‘omzet’. Om dit gevoel weg te nemen, heeft het demissionaire kabinet besloten de TVL-subsidie uit te zonderen van het omzetbegrip binnen de NOW-regeling voor NOW 3 en NOW 4. Dit betekent dat werkgevers die NOW 3 en NOW 4 aanvragen of hebben aangevraagd, geen rekening meer hoeven te houden met ontvangen TVL-subsidie bij de vaststelling van de NOW-subsidie.
Lees meer op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/27/kamerbrief-over-steun–en-herstelpakket-in-het-derde-kwartaal-van-2021

Minimumlonen vanaf 1 juli 2021

Per 1 juli stijgt het wettelijk minimumloon. Lees meer op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2021

Let op: de wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli, ook in coronatijd

vakantiedagen
Werknemers nemen in coronatijd minder vakantiedagen op, maar let op: wettelijke vakantiedagen kunnen niet lang opgespaard worden. Lees meer in ons blog.