Whitepaper: De disfunctionerende werknemer: hoe dik moet het dossier zijn?

disfunctioneren

Sinds 1 juli 2015 is een werkgever verplicht naar de kantonrechter te gaan als u afscheid wilt nemen van een werknemer in alle situaties tenzij:

      • sprake is van bedrijfseconomische noodzaak
      • langdurige arbeidsongeschiktheid ( de situatie waarin de werknemer langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is)

In de wet zijn een vijftal ontbindingsgronden uitgewerkt. Disfunctioneren is één van die gronden. De eisen die de wet stelt aan het dossier dat aan de kantonrechter wordt voorgelegd, zijn veel strenger geworden dan voorheen het geval was.

In dit whitepaper neemt onze advocaat u mee in de zeven eisen die de kantonrechter stelt om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen. Weet u aan welke eisen u als werkgever moet voldoen? En wilt u weten hoe u die ontslagzaak rond krijgt? Download dan nu ons whitepaper “de disfunctionerende werknemer: hoe dik moet het dossier zijn?”

Advocaten team Van Zandvoort Legal
info@zandvoort-legal.nl / 0412 – 64 91 09

Download whitepaper

Vindt u het leuk om contact te hebben? Laat dan ook uw telefoonnummer achter.

In het whitepaper ‘De disfunctionerende werknemer: hoe dik moet het dossier zijn?’

Disfunctioneren: de zeven eisen

1. De werknemer is ongeschikt voor de functie;
2. Het komt niet door ziekte of gebreken dat de werknemer de functie niet naar behoren vervult;
3. Het disfunctioneren is niet het gevolg van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer;
4. U heeft de werknemer tijdig in kennis gebracht van zijn disfunctioneren;
5. U heeft de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid gesteld zijn functioneren te verbeteren;
6. Het disfunctioneren is niet het gevolg van onvoldoende zorg voor scholing;
7. Herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie is niet mogelijk. Ook niet met behulp van scholing.

Bel mij terug