Whitepapers van onze advocaten en juristen

Aandeelhoudersovereenkomst; lees hier alle ins en outs voor jou als aandeelhouder.

De aandeelhoudersovereenkomst wordt in de juridische praktijk gepresenteerd als een onmisbaar document bij een NV of een BV met meerdere aandeelhouders. Omdat je met een aandeelhoudersovereenkomst toekomstige geschillen kunt voorkomen door vooraf vast te leggen hoe je omgaat met  een aantal mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Download

Een zieke werknemer, hoe doe je het ‘goed’? Met dit stappenplan en tips rondom reintegratie, voorkom je een loonsanctie en discussie.

Na ziekmelding gaat het traject voor een zieke werknemer lopen. Zowel de werkgever als de werknemer hebben hierbij een belangrijke rol. Doe je als werkgever niet goed je best, dan kan dat je duur komen te staan.

Download

Inleners- en ketenaansprakelijkheid. Heb je als ondernemer de aansprakelijkheidsrisico’s onder controle?

Bedrijven maken volop gebruik van onderaannemers en uitzendkrachten.  Met de inleners- en ketenaansprakelijkheid hebben de belastingdienst en de werknemers (in sommige gevallen) de mogelijkheid om niet alleen één partij aan te spreken voor te weinig betaalde belastingen/loon, maar de gehele schakel van opdrachtgevers of uitleners.

Dit whitepaper gaat uitgebreid in op de inleners- en ketenaansprakelijkheid. Het is gebaseerd op uitgebreid onderzoek door onze jurist Daan Blokland.

Download

De agentuurovereenkomst: dé manier om je product op de markt te brengen..?

Je brengt product X op de markt. Een fantastisch product, maar je durft het (nog) niet aan een medewerker in dienst te nemen en daarnaast kan één medewerker nooit heel het land, de hele Benelux of heel Europa bedienen. Wat als je personen zou kunnen inschakelen die je per verkocht product kunt betalen in plaats van een vast salaris per maand? Is het voor jou wellicht interessant te gaan werken met een handelsagent? Lees in dit whitepaper alles over het fenomeen “agentuurovereenkomst”.

Download

Weet wat je verhuurt! En weet in welke omstandigheden je de huurovereenkomst kunt beëindigen.

Ondernemers hebben naast de huur of verhuur van bedrijfspanden ook steeds vaker woonruimten die zij verhuren. In dit whitepaper neem ik je mee in de verschillende vormen van huur van gebouwen.

Download

De disfunctionerende werknemer: hoe dik moet het dossier zijn?

De wet stelt strenge eisen aan het dossier. Veel strenger dan voorheen het geval was. Hoe krijg je een ontslagzaak bij de kantonrechter rond als sprake is van disfunctioneren? Hoe dik moet het dossier zijn?

Download

Stelen? Dat doen mijn werknemers niet!

Van alle diefstallen die plaatsvinden binnen het MKB, is in de meeste gevallen het eigen personeel de dader. Meestal blijft het ook niet tot één keer beperkt. Collega’s willen geen klokkenluider zijn of werken op de één of andere manier samen als ‘partners in crime’.

Download

Klant betaalt niet? Resultaat met beslaglegging!

Voor veel ondernemers is het een groot probleem: het onbetaald blijven van facturen. Sommige klanten betalen laat, anderen helemaal niet. Wat te doen met deze laatste groep? Opnieuw een herinnering zenden? Een juridische procedure starten?

Download

Welke mogelijkheden heb ik om de arbeidsovereenkomst met mijn werknemer te beëindigen?

Naast zakelijke en juridische afwegingen heb je ook te maken met de emotionele aspecten bij een beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Daarom is het van belang dat je als werkgever weet welke mogelijkheden je hebt om een arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Download