Door wel te horen wat je eigenlijk niet wilt zien ontwikkel je inzicht om tot actie en resultaat te kunnen komen zowel zakelijk als privé. Het geeft ondersteuning in je denkproces om tot verandering te kunnen komen.

Meer business door coaching

Je wilt met je onderneming richting bepalen, een koers uitzetten en succes boeken. Maar hoe kom je tot succes? Hiervoor is het nodig ondernemerschap te ontwikkelen en te werken aan je persoonlijke ontwikkeling.

Hoe ontwikkel je ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling?

Uit onderzoek blijkt dat directeuren over de hele wereld te maken hebben met dezelfde thema’s:

  1. Veranderingen managen
  2. Betrokkenheid creëren
  3. Leiderschap ontwikkelen
  4. Cultuur en strategie op één lijn brengen.

Spiegel?

Jij als directeur, het gedrag van jou als leider is bepalend voor de resultaten die je  boekt op deze 4 thema’s. Ben je als directeur op de hoogte van het effect van je  handelen, op korte en op lange termijn? Directeuren krijgen bijna nooit betrouwbare feedback op hun gedrag. Managers zijn helaas vaak niet kritisch en eerlijk genoeg in de feedback die ze geven aan hun directieleden. Directieleden willen het vaak niet geloven, maar de praktijk wijst uit dat directeuren meer omringd zijn door ja-knikkers dan goed voor hen is.

Het gebrek aan feedback, de grote impact van het gedrag van directeuren op het functioneren van de onderneming en de eenzame positie maken directiefuncties risicovol. Iedere directeur bepaalt uiteindelijk zelf op welke wijze hij zich voor deze risico’s indekt.

90 % van alle directeuren willen geen coach, zij vinden zich behoorlijk succesvol, hebben er moeite mee om eigen tekortkomingen onder ogen te zien of zien er tegenop om er iets aan te gaan doen. Ze blijven liever in hun comfortzone, omdat dit “altijd” heeft gewerkt. Directeuren hebben een chronisch tekort aan tijd en die reserveren ze zeker niet voor hun eigen ontwikkeling, terwijl die direct van invloed is op de ontwikkeling van het bedrijf.

Kortom een directeur die zich niet ontwikkelt, ontwikkelt het bedrijf niet.

Wat is er mis mee om regelmatig na te denken over jezelf in de positie van directeur, het verbeteren van de persoonlijke performance, werken aan het versterken van belangrijke persoonlijke relaties, experimenteren met een andere manier van aansturing van het managementteam, dit alles ten dienste van de stabiliteit en de ontwikkeling van de organisatie?

De directeur/ executive dient er in ieder geval voor te zorgen  dat hij de rust en ruimte creëert om zich regelmatig en diepgaand tot bovenstaande zaken te verhouden.

Een directeur blinkt uit als hij of zij onafhankelijk van belanghebbenden en met een hoog zelfbewustzijn de beste beslissingen kan nemen voor het bedrijf.

Dus toch maar wel horen wat je eigenlijk niet wilt horen en jezelf een spiegel voor (laten)houden?

Business coaching voor ondernemers, directeuren en managers

Bennie van Zandvoort  heeft zijn postdoctorale opleiding tot executive coach gevolgd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en zijn persoonlijke thema is:  “Het meest persoonlijke is het meest Universeel”  Bennie schroomt er niet voor om een provocatieve stijl van coaching toe te passen, daardoor zal hij je soms in de rede vallen, zelf rake voorbeelden ophoesten en niet bang zijn om de betrekkelijkheid van de problematiek te benadrukken. Het gevolg is dat je als directeur in de weerstand schiet of overgaat tot acceptatie. Beide inzichten brengen verandering teweeg. De ervaring leert dat elke interventie leidt tot meer zelfinzicht. Bennie wil niet anders dan mensen  bewegen tot het gebruiken van hun vrijheid tot denken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!